\ Основна музичка школа "Невена Поповић"

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Учити, учити и само учити.... „(Не)видљиво васпитање-углед, атмосфера и идентитет школе/дома у функцији васпитања ученика“

Ел. пошта Штампа ПДФ
У суботу и недељу, 21. и 22. септембра 2019. године, у свечаној сали ОМШ „Невена Поповић“ реализован је програм обуке наставника и стручних сарадника на тему: „(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика“. Аутори и реализатори су наши дугогодишњи сарадници Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР из Шапца: Катарина Јовановић, дипломирани психолог и породични саветник, и  мр Божидар Топаловић, педагог.Обука је трајала 2 дана, односно 16 сати (К4, П3, каталошки број 12).
Општи циљ обуке је планско јачање васпитне улоге школе кроз оснаживање капацитета наставника за изградњу и одржавање угледа, добре атмосфере, препознатљивог идентитета и осећања припадности школи и стварање подстицајног амбијента за развој целокупне личности учесника. 
Теме које смо за ова два дана обрађивали су разноврсне: Углед, како га стећи и одржати; Нивои утицаја и нивои промене; Међуљудски односи као главни контекст васпитног процеса - атмосфера у школи; Идентитет: циљеви, мисија, визија и припадање; Без цензуре! - Деца, ураган у школским клупама; Идентитет одељења и вештине успешне интеграције; Тимски рад: целина је више од збира делова; Етос одељења – питања која треба поставити; Поглед у будућност - етос у развојном плану одељења.
Да је семинар успешно реализован говоре нам коментари наставника, а оно што смо усвојили верујем да ћемо ускоро имати прилике и да применимо. Велико хвала нашим дугогодишњим сарадницима на изузетној радној атмосфери и увек интересантним темама и задацима.
Програму обуке су присуствовали: Бранка Ивковић Петронић, Александра Стевановић, Милан Медошевић, Бојана Ђукић, Саша Петрић, Александар Радовановић, Драган Станојевић, Драгана Стевановић, Миљан Мадић, Сања Стевановић, Бранислава Тријић, Бранко Тријић, Тијана Јовев, Катарина Фаркаш, Александар Бијић, Светлана Мандић, Емилија Гавриловић, Надежда Димитријевић, Александар Гајић, Сенка Рјшић, Данило Недељковић, Мирко Јеремић, Анамарија Илић, Богдан Благојевић, Вера Михок, Соња Дабић, Немања Дражић, Јована Стајић, Нина Косанић, Јован Цинцар-Костић.
 

Учити, учити и само учити.... „Школско законодовство – основа развоја образовања и васпитања“

Ел. пошта Штампа ПДФ
У суботу и недељу, 14. и 15. септембра 2019. године, у просторијама ОШ „Илија Гарашанин“ реализован је програм обуке „Школско законодовство – основа развоја образовања и васпитања“ за наставнике и стручне сараднике ОМШ „Невена Поповић“. Аутори и реализатори програма су: Смиља Крнета, дипломирани правник, Биљана Лајовић, дипл. психолог – специјалиста школске психологије и Славица Ђорђевић,  дипломирани правник. Семинар је трајао 2 дана, носи 16 бодова, под редним бројем је 404, област – Општа питања наставе (К1), приоритетна област је 4.
Општи циљ програма је унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради стварања недискриминаторне климе и сигурне средине за развој ученика.
Специфични циљеви програма је повећање укупне сигурности кроз остваривање правне једнакости ученика и запослених у школи правилном применом школског законодавства; Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно превентивно деловање и реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања; Смањивање броја и врста пропуста и грешака у пракси што помаже ефикасније постизање прописаних исхода Квалитетно увођење у посао приправника и припремање за професију; Унапређивање процеса вредновања постигнућа ученика.
Ефекти програма су ти да учесници програма обуке знају: разлику кључних правних термина и појмова, разлику надлежности органа школе, законске обавезе одељењских старешина у вези са информисањем ученика и родитеља, оцењивањем, евиденцијом и јавним исправама; знају редослед поступака у превенцији и интервенцији у случају насиља, злостављања и занемаривања; имају свест о последицама пропуштања обавеза, односно непрофесионалног односа према обавезама и како сачувати лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника.
Теме програма која су за ова два дана обрађени били су организовани кроз 4 теме по четири сата, у укупном трајању од два дана по осам сати дневно, аобрађене су следеће теме:
Тема 1. Органи школе у служби остваривања принципа и циљева oбразовања: Подтеме: Органи управљања и руковођења; Саветодавни и стручни органи; Место и улога ученичког парламента; Садржај: Принципи и циљеви образовања и васпитања; надлежност, мандат, међусобна повезаност и одговорност органа и тела за остваривање принципа и циљева образовања.
Тема 2. Школа – безбедно место: Подтеме: Заштита и безбедност ученика; Превенција и заштита од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; Садржај: Превенција безбедности и заштите ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; Интервенисање и васпитни, појачан и интензиван васпитни рад у случају повреде законских забрана.
Тема 3. Право свих на образовање: Подтеме: Упис у основну и средњу школу – услов за стицање образовања деце, ученика и одраслих; Права и обавезе учесника образовања; Оцењивање и напредовање ученика. Садржај: Право на образовање – универзално право садржано у међународном и домаћем законодавству; услови и поступак уписа деце, ученика и одраслих у све врсте школа; обавезе учесника образовања; право на јавно и континуирано оцењивање и стицање квалитетног образовања.
Тема 4. Ученик – одговоран учесник образовања и васпитања: Подтеме: Ученик у систему одлучивања; Обавезе и одговорности ученика; Заштита права ученика Садржај: Повреде обавеза ученика, васпитне мере и васпитно-дисциплински поступци и мере; средства правне заштите ученика – приговори и жалбе.
Програму обуке су присуствовали: Бранка Ивковић Петронић, Александра Стевановић, Маријана Калинић, Бојана Ђукић, Јасмина Потић, Јована Бараћ, Милица Зорић, Драгана Стевановић, Миљан Мадић, Марина Башић, Бранислава Тријић, Ђпрђе Станковић, Тијана Јовев, Катарина Фаркаш, Миња Марчетић, Анђелка Томић, Емилија Гавриловић, Вук Драгичевић, Александар Гајић, Сенка Рајшић, Данило Недељковић, Мирко Јеремић, Анамарија Илић, Игор Стојановић, Вера Михок, Соња Дабић, Марија Цвејић, Јована Стајић, Нина Косанић, Јован Цинцар Костић.
 
 

Дневни лист Политика о нама

Ел. пошта Штампа ПДФ
Дневни лист ПОЛИТИКА у суботу 12. октобра у оквиру културне рубрике "Синоћ у Београду" доноси вест о изложби скулптура и дубореза "Записи у дрвету" аутора Драгана Крмара, која је отворена пред бројном публиком у Ранчићевој кући, галерији Центра за културу Гроцка. Догађај је обележио и наступ ученика ОМШ "Невена Поповић" из Гроцке.
 

Дневни лист Политика о нама

Ел. пошта Штампа ПДФ
Електронско издање дневног листа ПОЛИТИКА у петак 11. октобра доноси вест о отварању изложбе "Записи у дрвету" аутора Драгана Крмара у галерији Ранчићеве куће.
Хвала колегама из "Политике".
 
Погледајте ОВДЕ>>
 

Наступ наших ученика на отварању изложбе у Ранчићевој кући

Ел. пошта Штампа ПДФ
У петак, 11. октобра 2019. године, у галерији Центра за културу Гроцка пред бројном публиком отворена је самостална изложба скулптура „Записи у дрвету“ Драгана Крмара. Поставка се састоји од скулптура, икона и слика у дрвету и дуборезу, и обухвата више од педесет радова различитих формата.            
Приликом отварања изложбе наступили су ученици ОМШ „Невена Поповић” у Гроцкој, и то Вукашин Радосављевић, Никола Радосављевић, Софија Митрић, гитара, Матеја Ђорђевић и Милица Стоиљковић, дуо гитара, Илија Ивковић и Растко Ивковић, клавир.
 
 
 

Дечја недеља у Гроцкој

Ел. пошта Штампа ПДФ
У четвртак, 10. октобра 2019. године, у великој сали ГО Гроцка свечано је обележена дечја недеља под слоганом „Да право свако – дете ужива лако!“. Ове године се обележава и 30 година Конвенције о правима детета.
Национална манифестација Дечија недеља повезује све важне актере у заштити и промоцији дечјих права, како државне институције, тако и цивилне и струковне организације, подстичући даље унапређење услова за бољи положај детета у нашем друштву.
Конвенција Уједињених нација (УН) о правима детета, усвојена је 20. новембра 1989. године на Генералној скупштини УН и представља најзначајнији међународни документ у области људских права који се тиче детета, као и најшире прихваћени правни инструмент за заштиту људских права. Овим документом, на једном месту, дефинисана су грађанска, политичка, економска, социјална, здравствена и културна права детета. Републике Србија је 18.12.1990. године ратификовала Конвенцију УН о правима детета, а ове године Дечија недеља је прилика, да обележавајући овај значајан јубилеј, преузете обавезе према деци – наставимо да остварујемо и унапређујемо.
Циљеви дечје недеље су:
скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце, и остваривању њихових права;
презентација до сада постигнутих резултата;
указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права, и оптимални развој сваког детета;
промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права.
Дечја недеља у Гроцкој обележена је учешћем свих школа и предшколских установа наше ГО Гроцка, а подразумевао је промоцију права детета на стваралаштво, културу и игру, скретање пажње на дечје потребе за слободним временом као и заштите и побољшања положаја сваког детета у нашем друштву. Програм је осмишљен као музичко сценски приказ дечјег стваралаштва. Дечја недеља промовише права детета, са посебним акцентом на игру, стваралаштво, културу и креативност, квалитетно слободно време, изражавање способности, знања и вештина сваког детета, без обзира на узраст, и уважавајући различите могућности. Учесници програма били су: ПУ „ Лане“ Гроцка, ОШ „ Свети Сава“- Врчин, ОШ „Илија Гарашанин“- Гроцка, ОШ „ Мића Стојковић“ -Умчари, ОШ „Алекса Шантић“ –Калуђерица, ОШ„ Милоје Васић“- Калуђерица, ОШ „ Иво Лола Рибар“- Бегаљица, ОШ „Никола Тесла“-Винча, Средња школа Гроцка и наша школа - Основна музичка школа „ Невена Поповић“. Организатор манифестације је Удружење Пријатељи деце општине Гроцка и ГО Гроцка.
Нашу школу су поносно представљали ученици 2. и 3. разреда виолине, гитаре и клавира, који су чланови бенда школе „Ритам срца“. Наступили су: Василије Вид Ћустић – гитара, Јакша Миливојевић – бас гитара, Андрија Тријић – вокал, Јована Ђорђевић – гитара и проф. Бранко Тријић – бубњеви. Наш бенд се представио са две нумере: „Она то зна“ (група Идоли) и „Трактори“ (група Ватрогасци).
Да је наш наступ наступ био веома успешан потврђују нам овације, одушевљење, ђускање и скакање наших другара из других школа, њихових наставника и присутне публике.
 

Позив и препоруке

Ел. пошта Штампа ПДФ
Погледајте:
 
 

Учити, учити...и само учити...

Ел. пошта Штампа ПДФ
Основне смернице у примени електронског дневника „ЕСдневника“
 
У понедељак, 17. јуна 2019. године, у сали матичне школе у Гроцкој наставници школе су имали прилику да прођу први део обуке за примену електронског дневника „ЕСдневника“.
Обуку нам је држао наш колега проф. Никола Бурсаћ, који поред успешног рада у настави виолине у ОМШ „Владимир Ђорђевић“ у Београду, очигледно успешно ради и са информационим технологијама, јер је кроз свој рад на електронском дневнику савладао како индивидуалну наставу тако и групну, што је за наше типове школа велика заврзлама. Колега Бурсаћ је детаљно објаснио имплементацију дневника у наше образовне институције кроз примере и могуће начине попуњавања обиља документације. Наравно, када сте човек из струке онда уочавате и неправилности информационог система што верујемо да ће људи у Министарству просвете, науке и технолошког развоја успети да поправе и прилагоде нама, како би несметано водили своју педагошку документацију.
Велико хвала нашем колеги Николи Бурсаћу што нам је са осмехом на лицу представи савремене тенденције и правце којима ћемо, како већ од 1. септембра, кренути. Верујемо да ћемо брзо савладати новине иако се надамо његовој новој посети.
 

Учешће ученика школе у емисији „Прело у нашем сокаку“

Ел. пошта Штампа ПДФ
У недељу, 16. јуна 2019. године, уживо је емитована емисија о општини Гроцка, у периоду од 11 до 14 часова. Емисија „Прело у нашем сокаку“ се емитује на телевизији са националном фреквенцијом „Хепи“. Поред представљања знаменитости, археолошких налазишта, културних добара, пољопривреде и становништва, прилику да се представи и прикаже своје квалитете и капацитете имала је и наша школа.
Поред директорке школе, госпође Бранке Ивковић-Петронић, која је укратко представила резултате наше школе, на најлепши начин су нас представили, а ко други него наши ученици.
Своју музикалност и интерпретаторско умеће приказала је наша Јована Зуровац, Ученик генерације 2018/19. године из класе проф. Александре Стевановић, а уз клавирску сарадњу проф. Нине Косанић. Јована је за ову прилику извела нумеру „Руски цигански плес“.
Представио се и наш одсек за српско традиционално певање, јер ми смо школа која има највише класа и школа која истински негује традиционално вокално извођење. Нумеру из Призренске Горе „Мори, Севдо, Севдалијо“ извеле су ученице 1. и 2. разреда: Тијана Томовић, Нина Миленковић, Анастасија Лукић, Дајана Станковић, Илинка Ђурђевић, Љубица Мишић, Нина Ранковић, Анђелија Бајић, Јована Јаћимовић, Христина Анђелковић, Теодора Стефановић, Ана Петровић и Марија Седларевић
Инструментална пратња: Кавал - Алекса Милетић и Деф: Јована Бараћ. Група певача певање учи у класама професора: Катарине Милосављевић, Јоване Бараћ, Јелене Дејановић и Ане Јовановић.
Да је наш наступ био запажен говоре нам честитке и коментари. Верујемо да ћемо имати више прилике да прикажемо и покажемо шта ми радимо и начин на који радимо.
 


Страна 1 од 102