\ Наставак обуке на тему: „Школско законодовство – основа развоја образовања и васпитања“

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ У 1. РАЗРЕД МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
 
Поштовани родитељи,
У складу са актуелном ситуацијом и мерама које је предузела Влада Републике Србије, овим путем желимо да вас обавестимо о пријавама за упис ученика у 1. разред основне музичке школе ”Невена Поповић”за школску 2020/2021. године.
Сви родитељи заинтересоване деце која желе да похађају основну музичку школу ”Невена Поповић” могу да се јаве на следећи број телефона 064/85-45-312 или да оставе своје податке на следећу имејл адресу:upis.omsgrocka@gmail.com.
На овај начин родитељи ће добити потребне информације о начину извођења пријемног испита.
Слободних места има на следећим одсецима:
-за децу узраста од 7 до 9 година: гитара, виолина, флаута, виолончело, хармоника и клавир.
-за старије ученике од 10 до 18 година: одсек за Српско традиционално певање.
-за децу млађу од 7 година врши се упис у припремни разред.
Позивамо вас да нас контактирате путем наведеног броја телефона или имејл адресе, а ми ћемо вас упутити и дати вам све неопходне информације!
Драга децо, добро дошли!
 
РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
 
Поштована децо и родитељи,
Ово су резултати пријемног испита за упис у 1. разред Основне музичке школе "Невена Поповић", одржаног у петак, 24. априла 2020. године.
У табелама се налазе имена и презимена ученика који су положили пријемни испит како у матичној тако и подручним школама.
Пријаве за упис у 1. разред се налазе на сајту школе, али ће вас контактирати и пријаве вам доставити наставници који су тестирали вашу децу.
Радујемо се дружењу са вама!
Пријемни испит је и даље у току. Добро дошли!
 
 
 

Наставак обуке на тему: „Школско законодовство – основа развоја образовања и васпитања“

У суботу, 1. фебруара 2020. године, у просторијама ОШ „Илија Гарашанин“ реализован је наставак (3. дан) програма обуке „Школско законодовство – основа развоја образовања и васпитања“ за наставнике и стручне сараднике ОМШ „Невена Поповић“. Аутори и реализатори овог дела програма су: Смиља Крнета, дипломирани правник, и Славица Ђорђевић, дипломирани правник. Трећи део семинара је трајао 1 дан, 8 бодова, под редним бројем је 404, област – Општа питања наставе (К1), приоритетна област је 4.
Општи циљ програма је унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради стварања недискриминаторне климе и сигурне средине за развој ученика.
Специфични циљеви програма је повећање укупне сигурности кроз остваривање правне једнакости ученика и запослених у школи правилном применом школског законодавства; Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно превентивно деловање и реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања; Смањивање броја и врста пропуста и грешака у пракси што помаже ефикасније постизање прописаних исхода Квалитетно увођење у посао приправника и припремање за професију; Унапређивање процеса вредновања постигнућа ученика.
Ефекти програма су ти да учесници програма обуке знају: разлику кључних правних термина и појмова, разлику надлежности органа школе, законске обавезе одељењских старешина у вези са информисањем ученика и родитеља, оцењивањем, евиденцијом и јавним исправама; знају редослед поступака у превенцији и интервенцији у случају насиља, злостављања и занемаривања; имају свест о последицама пропуштања обавеза, односно непрофесионалног односа према обавезама и како сачувати лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника.
Теме програма које су овог трећег дана обрађене биле су организоване кроз 2 теме по четири сата, у укупном трајању од једног дана у трајању од осам сати, а обрађене су следеће теме:
Тема 5. Приправништво – улаз у професију: Подтеме: Однос приправник – ментор; Лиценца; Оцењивање, евиденција и јавне исправе. Садржај: Професионализација у области образовања; фазе професионалног развоја – приправништво, стручно усавршавање, каријерно напредовање; улога ментора; неопходна знања из школског законодавства за испит за лиценцу; стицање, услови за суспензију и одузимање лиценце.
Тема 6. Наставник и стручни сарадник – часна професија Подтеме: Стубови часне професије; Права, обавезе и одговорности – услови за развој професије. Садржај: Посебни услови, захтеви и поступак пријема у радни однос; посебни услови и поступак утврђивања одговорности и заштита права.
Након обуке учесници су добили на пријављене мејл адресе: системски закон (о основама система), посебне законе (о основном или средњем образовању и образовању одраслих), правилнике – о протоколу поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи, о оцењивању, о евиденцији и јавним исправама, о лиценци, сталном стручном усавршавању и стицању звања и презентације остварених тема.
Програму обуке су присуствовали: Бранка Ивковић Петронић, Маријана Калинић, Бојана Ђукић, Јасмина Потић, Милица Зорић, Драгана Стевановић, Миљан Мадић, Марина Башић, Бранислава Тријић, Ђорђе Станковић, Тијана Јовев, Миња Марчетић, Анђелка Томић, Емилија Гавриловић, Вук Драгичевић, Сенка Рајшић, Данило Недељковић, Мирко Јеремић, Анамарија Илић, Игор Стојановић, Вера Михок, Марија Цвејић, Јована Стајић, Нина Косанић, Јован Цинцар Костић, Милош Аџић и Надежда Димитријевић.