\ Успешно реализовано предавање на тему: „Примена Правилника ОМШ „Невена Поповић“ о вредновању сталног стручног усавршавања унутар установе“

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Успешно реализовано предавање на тему: „Примена Правилника ОМШ „Невена Поповић“ о вредновању сталног стручног усавршавања унутар установе“

У понедељак, 3. фебруара 2020. године, у сали школе директор школе, Бранка Ивковић-Петронић, је запосленима приказао садржај из новог, адаптираног Правилника ОМШ „Невена Поповић“ о вредновању сталног стручног усавршавања унутар установе. Према важећем Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника и стручних сарадника (члан 4, став 1), следећеактивности морају да буду праћене анализом и дискусијом, као што су: угледни/огледни час или активност- радионица, приказ посећеног семинара/резултата примене наученог на семинару, приказ стручне књиге, приручника, чланка..., приказ дидактичког материјала, приказ истраживања, приказ студијског путовања/стручне посете.
Пошто је суштина нашег рада јавни наступ ученика школе, односно концерти и такмичења где се највише презентује рад наставника и ученика Тим за стручно усавршавање у Основној музичкој школи „Невена Поповић“ израдио је ранг листу музичких такмичења. У односу на стандарде за рангирање музичких такмичења од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Заједнице музичких и балетских школа Србије, као и улогама и активности наставника, одређени су бодови (исказани у сатима), који се налазе у Прилогу овог Правилника, као његов саставни и негде најважнији део. У Прилогу израђеног правилника такође се налазе и обрасци које наставници и стручни сарадници попуњавају као један од видова извора доказа о вредновању сталног стручног усавршавања у Основној музичкој школи „Невена Поповић“
У доброј и позитивној атмосфери наставници су дискутовали и износили конструктивне идеје и предлоге, тумачења, рангирање такмичења и тд.
Предавању су присуствовали: Александра Стевановић, Миња Марчетић, Тијана Јовев, ЕМилија Гавриловић, Катарина Фаркаш, Маријана Калинић, Нина Косанић, Милош Спасић, Вера Михок, Бојана Вујашковић, Јована Стајић, Милан Медошевић, Марина Башић, Ивона Игрутиновић, Милош Аџић, Бојана Ђукић, Бранислава Тријић, Александар Радовановић, Александар Гајић, Игор Стојановић, Сенка Рајшић, Анђелка Томић, Драгана Стевановић, Миљан Мадић, Александар Бијић, Немања Дражић, Светлана Мандић, Јован Цинцар Костић, Надежда Димитријевић, Данило Недељковић, Анамарија Илић, Милош Зубац, Невена Манојловић, Ђорђе Станковић, Вук Драгичевић, Јелена Дејановић, Тања Вучковић и Марија Милосављевић.