\ Успешно одржана обука „Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолиа“

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Успешно одржана обука „Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолиа“

У недељу и понедељак, 30. и 31. августа, и 5. и 6. септембра 2020. године, у просторијама ОШ „Илија Гарашанин“ одржана је обука за „Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолиа“, каталошки број 336, област информатика, компетенција за комуникацију и сарадњу, а приоритетна област је унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса.
Општи циљ обуке је увођење ИТ у образовање, односно у редован васпитно-образовни систем са освртом на практичну примену и ефикасност у раду. Затим, подизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад код ученика коришћењем савремених информац. технологија
Специфични циљеви су подстицање наставника, васпитача, сарадника на увођење и коришћење савремених научних достигнућа у наставни процес и примену савремених достигнућа информационо комуникационе технологије у образовни процес; оспособљавање наставника васпитача, сарадника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а; развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, а процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси (животу); оспособљавање наставника, васпитача, сарадника у раду са софтверским апликацијама; подизање нивоа свести према процесу сталног учења и усавршавања и модернизацији образовног процеса.
Првог дана запослени су имали прилику обраде следеће теме: Мултимедијални наставни сарджаји, методика примене мултимедија у настави; Интернет G mail, Google диск, Google, Google презентација, YouTube и Slideshare, док су се другог дана обуке бавили пројектом израде мултимедијалног наставног садржаја, примена екстерних уређаја – пројектор, интерактивном таблом у настави и E-портфолиом наставника
Обука је организована у 2 групе тако да су присуствовали сви наставници и стручни сарадници ОМШ „Невена Поповић“.