\ Саветовање: „Актуелности у раду школе у односу на реформу образовања и васпитања и епидемиолошку ситуацију“

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Саветовање: „Актуелности у раду школе у односу на реформу образовања и васпитања и епидемиолошку ситуацију“

У уторак и среду, 29. и 30. јуна 2021. године, у образовно-културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу, у организацији ОМШ „Невена Поповић“ успешно је реализовано саветовање на тему „Актуелности у раду пколе у односу на реформу образовања и васпитања и епидемиолошку ситуацију“. Саветовању је присуствовало 120 запослених из 3 школе са територије општине Гроцка: ОШ „Алекса Шантић“, ОШ „Милоје Васић“ и ОМП „Невена Поповић“.
Циљ саветовања је оснаживање полазника у области планирања, реализације и праћења и вредновања наставе оријентисане на исходе и ваннаставне активности, док је приоритетна област саветовања унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизања нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/област).
Саветовање су отворили директори школа: Радивоје Миљић (директор ОШ „Алекса Шантић“), Небојша Трифић (директор ОШ „Милоје Васић“), мр Бранка Ивковић-Петронић (директор ОМШ „Невена Поповић“) и др Славица Јашић (МПНТР).
Теме дводеневног саветовања које су полазници имали прилике да чују, као и да учествују у дискусији су:
1. „Пружање стручне подршке Школи и наставницима у вођењу педагошке документације и евиденције“, предавач: Драган Филиповић, руководилац Школске управе Београд, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
2. „Реформа образовања и васпитања кроз новине у програмима наставе и учења – теорија и пракса“, предавач: др Славица Јашић, начелник сектора за предшколско и основно образовање и васпитање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
3. „Ученичке задруге, предузетништово и центри изврсности“, предавач: Сања Дулаћ, руководилац групе за предузетничко и финансијско образовање у области основног образовања и васпитања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
4. „Правилно коришћење и употреба заштитних средстава у време епидемије корона вируса“, предавач: др Саша Чапрић, начелник службе за здравствену заштиту одраслих Дома здравља „Стари град“, Београд
5. „Јачање улоге Школе у поступку јавне набавке“, предавач: проф. др Марко Шпилер, директор центра за менаџмент набавки;
6. „Могући начини унапређивања програма превенције дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања кроз примену: стратешких докумената, развој компетенција запослених и кроз људске и финансијске ресурсе у Школи“, предавач: мр Бранка Ивковић-Петронић, директор ОМШ „Невена Поповић“ и педагошки саветник, сарадник у ЗУОВ-у и ЗВКОВ-у
7. „Оцењивање ученика у основном образовању и васпитању; Формативни приступ у праћењу ученика и оцењивању“, предавач: Драган Филиповић, руководилац Школске управе Београд, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
Учесници саветовања су имали прилику да учествују у панел дискусији са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, директорима школа у вези са актуелним темама везаним за предстојеће активности Школа, као вид припрема за предстојећу школску 2021/22. годину.
Одлична активност запослених, коментари, питања и учешће у дискусији иде у прилог доброј организацији саветовања и представља подстрек за будуће организовања оваквих скупова са циљем оснаживања запослених у Школи.
Запослени из ОМШ „Невена Поповић“, који су присуствовали саветовању су: Бранка Ивковић-Петронић, Александра Стевановић, Соња Дабић, Јасмина Потић, Светлана Момчиловић, Андријана Ђокић, Светлана Мандић, Нина Косанић, Миња Марчетић, Анамарија Илић, Александар Гајић, Петар Швабић, Александар Радовановић, Александар Бијић, Милош Зубац, Данило Недељковић, Богдан Благојевић, Јован Цинцар Костић, Драган Станојевић, Бранислава Тријић, Милан Медошевић, Марија Цвејић, Игор Стојановић, Јована Стајић, Катарина Фаркаш, Вера Михок, Јелена Лончар, Катарина Милосављевић, Тијана Јовев, Марина Башић и Јелена Дејановић.