\ Тематска настава

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Тематска настава

1) Шта ти осећаш, желим да знам
Циљ радионице:
Ученици су у стању да наведу основне врсте емоција. У току радионице кроз различите поступке ученици се сусрећу са пријатним и непријатним емоцијама и начином да исте препознају. Кроз разговор са наставником и радионичарски поступак ученици се оспособљавају да се изражавају о себи и својим осећајима на сигуран начин, обогаћују свој речник емоција, разумеју узроке својих емоција и након свега да саосећају са емоцијама других. У завршном делу часа ученици су имали задатак да на спремљеном материјалу наведу непријатне емоције и емоције којима се оне маскирају након чега је вођена дискусија о разлозима за маскирање емоција и ситуацијама у којима то најчешће радимо.
Главна порука радионице:
Чак и кад нисте спремни подиелити стања и осећаје с другима, јако је важно и вредно именовати своје осећаје у себи, у дневнику, ненаписаној поруци, непосланој слици, неком свом "фолдеру емоција". То ће вам помоћи не само боље разумети себе, него и друге.
2) Моја школа је мој други дом – правила понашања
На часовима групне наставе наставници солфеђа и теорије музике са ученицима су се бавили темом Моја школа – мој други дом. Ученици су подстакнути да разумеју појам вредности и правила и примене знања о вредностима и правилима. Уз радионичарски рад ученици су заједно са наставницима дошли до одговора у каквој би учионици волели да бораве и поступно су израдили правила понашања. Правила су израђена уз поштовање следећих принципа:
1. Правила би нам требала дати смернице и упутства како да функционишемо у одељењу.
2. Правила треба детету да пруже сигурност и дефинишу личне слободе без нарушавања слободе других.
3. Правила треба формулисати позитивно, без наредбодавног тона и тако да буду примењива.
4. Правила се морају односити на реалне ствари, она не треба да буду сама себи сврха већ треба да служе увођењу реда као заштитног средства у заједници.
5. Правила треба да буду јавна и разумљива, једнака за све и подложна промени уколико постану неадекватна из било ког разлога.
Циљ радионице:
Успостављање правила рада групе.
Главна порука радионице:
Преко правила понашања развијамо жељена понашања која подржавају жељени систем вредности.