\ Учити, учити и само учити.... „Школско законодовство – основа развоја образовања и васпитања“

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ У 1. РАЗРЕД МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
 
Поштовани родитељи,
У складу са актуелном ситуацијом и мерама које је предузела Влада Републике Србије, овим путем желимо да вас обавестимо о пријавама за упис ученика у 1. разред основне музичке школе ”Невена Поповић”за школску 2020/2021. године.
Сви родитељи заинтересоване деце која желе да похађају основну музичку школу ”Невена Поповић” могу да се јаве на следећи број телефона 064/85-45-312 или да оставе своје податке на следећу имејл адресу:upis.omsgrocka@gmail.com.
На овај начин родитељи ће добити потребне информације о начину извођења пријемног испита.
Слободних места има на следећим одсецима:
-за децу узраста од 7 до 9 година: гитара, виолина, флаута, виолончело, хармоника и клавир.
-за старије ученике од 10 до 18 година: одсек за Српско традиционално певање.
-за децу млађу од 7 година врши се упис у припремни разред.
Позивамо вас да нас контактирате путем наведеног броја телефона или имејл адресе, а ми ћемо вас упутити и дати вам све неопходне информације!
Драга децо, добро дошли!
 
РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
 
Поштована децо и родитељи,
Ово су резултати пријемног испита за упис у 1. разред Основне музичке школе "Невена Поповић", одржаног у петак, 24. априла 2020. године.
У табелама се налазе имена и презимена ученика који су положили пријемни испит како у матичној тако и подручним школама.
Пријаве за упис у 1. разред се налазе на сајту школе, али ће вас контактирати и пријаве вам доставити наставници који су тестирали вашу децу.
Радујемо се дружењу са вама!
Пријемни испит је и даље у току. Добро дошли!
 
 
 

Учити, учити и само учити.... „Школско законодовство – основа развоја образовања и васпитања“

У суботу и недељу, 14. и 15. септембра 2019. године, у просторијама ОШ „Илија Гарашанин“ реализован је програм обуке „Школско законодовство – основа развоја образовања и васпитања“ за наставнике и стручне сараднике ОМШ „Невена Поповић“. Аутори и реализатори програма су: Смиља Крнета, дипломирани правник, Биљана Лајовић, дипл. психолог – специјалиста школске психологије и Славица Ђорђевић,  дипломирани правник. Семинар је трајао 2 дана, носи 16 бодова, под редним бројем је 404, област – Општа питања наставе (К1), приоритетна област је 4.
Општи циљ програма је унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради стварања недискриминаторне климе и сигурне средине за развој ученика.
Специфични циљеви програма је повећање укупне сигурности кроз остваривање правне једнакости ученика и запослених у школи правилном применом школског законодавства; Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно превентивно деловање и реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања; Смањивање броја и врста пропуста и грешака у пракси што помаже ефикасније постизање прописаних исхода Квалитетно увођење у посао приправника и припремање за професију; Унапређивање процеса вредновања постигнућа ученика.
Ефекти програма су ти да учесници програма обуке знају: разлику кључних правних термина и појмова, разлику надлежности органа школе, законске обавезе одељењских старешина у вези са информисањем ученика и родитеља, оцењивањем, евиденцијом и јавним исправама; знају редослед поступака у превенцији и интервенцији у случају насиља, злостављања и занемаривања; имају свест о последицама пропуштања обавеза, односно непрофесионалног односа према обавезама и како сачувати лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника.
Теме програма која су за ова два дана обрађени били су организовани кроз 4 теме по четири сата, у укупном трајању од два дана по осам сати дневно, аобрађене су следеће теме:
Тема 1. Органи школе у служби остваривања принципа и циљева oбразовања: Подтеме: Органи управљања и руковођења; Саветодавни и стручни органи; Место и улога ученичког парламента; Садржај: Принципи и циљеви образовања и васпитања; надлежност, мандат, међусобна повезаност и одговорност органа и тела за остваривање принципа и циљева образовања.
Тема 2. Школа – безбедно место: Подтеме: Заштита и безбедност ученика; Превенција и заштита од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; Садржај: Превенција безбедности и заштите ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; Интервенисање и васпитни, појачан и интензиван васпитни рад у случају повреде законских забрана.
Тема 3. Право свих на образовање: Подтеме: Упис у основну и средњу школу – услов за стицање образовања деце, ученика и одраслих; Права и обавезе учесника образовања; Оцењивање и напредовање ученика. Садржај: Право на образовање – универзално право садржано у међународном и домаћем законодавству; услови и поступак уписа деце, ученика и одраслих у све врсте школа; обавезе учесника образовања; право на јавно и континуирано оцењивање и стицање квалитетног образовања.
Тема 4. Ученик – одговоран учесник образовања и васпитања: Подтеме: Ученик у систему одлучивања; Обавезе и одговорности ученика; Заштита права ученика Садржај: Повреде обавеза ученика, васпитне мере и васпитно-дисциплински поступци и мере; средства правне заштите ученика – приговори и жалбе.
Програму обуке су присуствовали: Бранка Ивковић Петронић, Александра Стевановић, Маријана Калинић, Бојана Ђукић, Јасмина Потић, Јована Бараћ, Милица Зорић, Драгана Стевановић, Миљан Мадић, Марина Башић, Бранислава Тријић, Ђпрђе Станковић, Тијана Јовев, Катарина Фаркаш, Миња Марчетић, Анђелка Томић, Емилија Гавриловић, Вук Драгичевић, Александар Гајић, Сенка Рајшић, Данило Недељковић, Мирко Јеремић, Анамарија Илић, Игор Стојановић, Вера Михок, Соња Дабић, Марија Цвејић, Јована Стајић, Нина Косанић, Јован Цинцар Костић.