\ Успешно реализована радионица „Толибу дибу даучју“ у нашој школи

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Успешно реализована радионица „Толибу дибу даучју“ у нашој школи

Током новембра месеца 2018. године, са ученицима је реализована радионица са циљем да ученици стекну јаснију слику о деловању и моћи електронских медија, брзини и обиму којим се информације шире. У уводном делу радионице вршена је пројекција филма „Толибу дибу даучју“, а потом је вршена анализа филма кроз интеракцију.
Такође, циљ радионице је развијање критичности према информацијама до којих ученици долазе у електронским медијима и свакодневној комуникацији, и развијање осећаја одговорности приликом њиховог ширења.
Још неки од циљева су били развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања као и унапређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко различитих медија.
Након евалуације утврђено је да је радионица била успешна, ученици су веома лепо сарађивали и показали изузетан ниво критичког мишљења.  Циљ радионице остварен.
Радионицу је водила педагог школе Соња Дабић.