\ Основна музичка школа Гроцка

header

Пријемни испити за упис у припремни и 1. разред ОМШ у школској 2017/18. години

 
У матичној школи у Гроцкој:
 • Субота, 27. мај 2017. године – од 12 до 15 часова
 • Субота, 10. јун 2017. године – од 10 до 13 часова
У издвојеном одељењу у Врчину (просторије издвојеног одељења Основне музичке школе):
 • Субота, 13. мај 2017. године, од 10 до 12 часова
 • Понедељак, 22. мај 2017. године, од 17 до 19 часова
 • Уторак, 23. мај 2017. године, од 12 до 14 часова
 • Четвртак, 01. јун 2017. године, од 17 до 19 часова
 • Субота, 03. јун 2017. године, од 10 до 12 часова
У издвојеном одељењу у Винчи (у просторијама издвојеног одељења Основне музичке школе):
 • Понедељак, 29.мај 2017. године од 12 до 19 часова
 • Уторак, 30. мај 2017. године, од 12 до 19 часова
 • Четвртак, 08. јун 2017. године, од 12 до 19 часова
 • Петак, 09. јун 2017. године, од 12 до 19 часова
У издвојеном одељењу у Умчарима:
 • Четвртак, 25. мај 2017. године – свечана сала ОШ „Мића Стојковић“ у матичној школи у Умчарима, у 9 часова и 30 минута
 • Петак, 26. мај 2017. године, у подручним школама ОШ „Мића Стојковић“:
У 8 часова и 30 минута – Камендо
У 10 часова и 30 минута – Пударци
У 12 часова и 30 минута – Живковац
 
РЕЗУЛТАТИ СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
 

Припреме пред наступ наших ученика у Старом двору

Ел. пошта Штампа ПДФ
У петак, 30. јуна 2017. године, на свечаном пријему у Старом двору поводом доделе награда за ученике генерације за школску 2016/17. годину, у церемонијалном делу свој мини концерт, а велики наступ имали су ученици наше школе.
Како је изгледала радна и парадна атмосфера пре наступ можете погледати у Прилогу. Пошто ми много радимо, волимо да се и лепо нашалимо што нашим ученицима и те како прија. Велику захвалност дугујемо колеги Милошу Зубцу, што је дошао и фотографисао сваки сегмент како наше пробе тако и наступа. Хвала нашим наставницима што увек мисле, бодре и подржавају наше ученике, али и родитељима који прате све наше походе.
 

Учити, учити и само учити.... Атмосфера на часу – кључ успеха

Ел. пошта Штампа ПДФ
У понедељак, 26. јуна 2017. године, у пуној сали матичне школе, знатижељни наставници су присуствовали предавању проф. Милице Ковачевић на тему:„Атмосфера на часу – кључ успеха“.
Опште мишљење је да приликом подучавања свирања на неком инструменту најзначајнију улогу игра стручност по питању „баратања“ инструментом и широко музичко знање, односно образовање наставника, постоји и низ фактора који утичу на успешно вођење часа. Један од њих је атмосфера на часу. Када се говори о атмосфери на часу, најчешће се има на уму једноставна чињеница: Да ли је на часу забавно или не? Међутим, атмосферу на часу чини сложени спектар фактора, који сви заједно утичу на стварање подстицајне атмосфере за учење. Овај сложени спектар фактора се може подвести под две категорије, а то су:
1. спољни фактори, као што су изглед школе и учионице (да ли је учионица оплемењен или суморан простор) и
2. фактор наставника, његове стручности (деца јако добро умеју да примете да ли наставник влада тематиком), мотивисаности, спољашњег изгледа (односи се на то да ли је уредан или запуштен, да ли се примерено облачи) и карактера личности.
Разговарало се и о осталим факторима који потпадају под ове две наведене категорије, а утичу на општу атмосферу часа. То су најпре Правила понашања наставника и ученика, психолошке игре у циљу боље искоришћености часа и подтицања мотивације код ученика, Упознатост са карактером ученика, његовим навикама и породичним стањем. Затим о вербалном и невербалном понашању наставника, понашању ученика и протоколу за праћење часа.
Тема је много за размишљање и дискусију.... Верујемо да је ова тема само почетак, иницијална каписла за надоградњу и поставку још много других интересантних тема, на којима кроз разговор и дискусију можемо много једни од других научити, а неке корисне савете и применити.
 

Модернизација наставе теоријских предмета у Основној музичкој школи

Ел. пошта Штампа ПДФ
У петак, 16. јуна 2017. године, у просторијама матичне школе у Гроцкој, одржана је презентација и практичан рад, наставницима теоријске наставе, нототекару, педагогу и директору школе, приликом коришћења интерактивне табле. Наша школа ће ове године осавременити наставу солфеђа и теорије музике применом ИКТ у настави. Прошли смо разне обуке и семинаре, усавршили се и оснажили стога ћемо са лакоћом применити стечена знања у настави, а ученицима приближити, олакшати и улепшати учење.
Обуци су присуствовали следећи наставници: Бојана Ђукић, Бранислава Тријић, Милена Јовановић, Александар Радовановић, Педагог–Соња Дабић, Нототекар–Мирко Јеремић и директор–Бранка Ивковић-Петронић.
 

Значај такмичења за музички развој ученика

Ел. пошта Штампа ПДФ
У недељу и понедељак , 28. и 29. маја 2017. године, у свечаној сали МШ „Коста Манојловић“ у Смедереву, запослени Основне музичке школе су присуствовали реализацији семинара „Значај такмичења за музички развој ученика“. У пуној сали наставника школе из Гроцке и Смедерева, аутор и реализатор програма господин Војислав Аврамовић (Удружење музичких и балетских школа Србије) разговарао је са присутнима о мотивисању, оспособљавању и усавршавању запослених у образовно-васпитним установама о мотивисању ученика и припреми за јавне наступе и такмичења.
Теме дводневног програма су биле разноврсне и опширне. Разговарало се о Иманентним садржајима такмичења, Врстама такмичења по нивоима; Врстама такмичења по обухвату; Приступу педагога такмичењу; Приступу ученика такмичењу; Однос школског програма и захтева на такмичењу; Домаћа такмичења; Међународна такмичења; Аспект учешћа ученика на такмичењу; Педагошки аспект учешћа ученика на такмичењу; Екстерно вредновање учешћа на такмичењу; Самовредновање учешћа на такмичењу; Улога организације такмичења на учеснике такмичења; Позитивне и негативне стране такмичења; Напредовање ученика кроз наступе на такмичењима....
Специфични циљеви овог програма, пре свега, је мплементација јавних наступа и такмичења у образовно-васпитни процес и јачање мотивације за савладавање програма путем јавних наступа и такмичења, а самим тим и боља подршка развоју личности детета и ученика. Затим, индивидуализованим приступом у раду са дететом или ученицима унапређује се развој ученика и јача мотивација за савладавање програма.
У доброј и радној атмосфери запослени обе музичке школе, у дводневном дружењу и трајању од 16 сати, развили су компетенцију за праћење и унапређење рада запослених (К3), са приоритетом јачања професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем (П1).
Присуствовали су и усавршавали своје компетенције и вештине следећи запослени Основне музичке школе: Бранка Ивковић-Петронић, Александра Стевановић, Бојана Ђукић, Маријана Калинић, Александар Радовановић, Александар Гајић, Милица Степаноски, Јелена Илић, Јулијан Николић, Тијана Јовев, Александар Бијић, Тијана Ђурић, Емилија Гавриловић, Андрија Лаличић,Милош Зубац, Сузана Арсић, Марија Васић, Надежда Димитријевић, Дамир Одобашић, Милена Поповић, Милена Јовановић, Милан Медошевић, Невена Манојловић, Драган Станојевић, Бранислава Тријић, Андријана Ђокић и Соња Дабић.
 


Страна 4 од 126