\ Основна музичка школа "Невена Поповић"

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

„Дете је дете да га волите и разумете“ – обележавање дечје недеље у ОМШ „Невена Поповић“

Ел. пошта Штампа ПДФ
Основна музичка ”Невена Поповић” је обележавање Дечије недеље, у периоду од 4. до 10. октобра 2021. године, организовала кроз неколико активности.
Једна од активности је онлајн концерт ученика школе. На тај начин смо желели да представимо наше ученике и њихово музицирање.
Поред тога, осмислили смо и израдили кратак видео о дечијим правима. Циљ видеа је био да проверимо знање ученика о њиховим правима. Током усмених разговора смо са ученицима открили која су то њихова омиљена права. Снимили смо и направили интересантан колаж снимака. Наставници су имали задатак да представе нека од права деце из Конвенције о правима детета. Оба видеа су постављена на званични YouTube канал школе.
 
Онлајн концерт ученика
 
 
Дечија права из визуре ученика и наставника
 
 

Јавни час ученика виолине, клавира и гитаре у матичној школи у Гроцкој

Ел. пошта Штампа ПДФ
У четвртак, 7. октобра 2021.године у просторијама ОМШ “Невена Поповић” у Гроцкој, одржан је Јавни час ученика виолине, клавира и гитаре.
На концерту су наступали ученици млађих разреда - првог, другог и трећег разреда из класе наставника Јована Цинцар Костића (виолина), Нине Косанић (клавир) и Богдана Благојевића (гитара), уз клавирску сарадњу Милоша Спасића.
Јавни час је протекао у лепој атмосфери, међусобној подршци и аплаузима.
 

Конвенција о правима детета за ученике

Ел. пошта Штампа ПДФ
Конвенцију о правима детета за ученике можете да прочитате на ОВОМ линку.
 

Обавештење о организацији рада

Ел. пошта Штампа ПДФ

Обавештење о организацији рада погледајте на ОВОМ линку.

 

Обавештење о организацији рада

Ел. пошта Штампа ПДФ
Обавештење о организацији рада погледајте на ОВОМ линку.
 

Обавештење о организацији рада

Ел. пошта Штампа ПДФ
Обавештење о организацији рада погледајте на ОВОМ линку.
 

Одлукa Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа

Ел. пошта Штампа ПДФ
Одлуку Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа погледајте на ОВОМ линку.
   

Симпозијум: „Превенција насиља – Пут ка школи без насиља“

Ел. пошта Штампа ПДФ
У петак и суботу, 2. и 3. јула 2021. године, у великој скупштинској сали Градске општине Гроцка, реализован је дводневни стручни скуп – симпозијум на тему „Превенција насиља – Пут ка школи без насиља“ у организацији Земунске гимназије. Саветовању је присуствовало 52 запослена ОМШ „Невена Поповић“.
Циљеви и исходи симпозијума су: подизање свести о важности проблема насиља у школи, развијање међусобног уважавања и побољшања комуникацијских вештина, као и едукација о мерама превенције и интервенције. Такође, побољшање истраживачких компетенција, оспособљавање полазника за самостални истраживачки рад, информисање полазника о могућим начинима имплементације резултата и обучавање о начинима израде Акционог плана рада.
Приоритетна област стручног усавршавања – симпозијума је јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања.
Реализатори симпозијума су професори, сарадници и директори Земунске гимназије и Друге економске школе: Милош Бјелановић, Дејан Недић, Валентина Вукмировић Стефановић, Јованка Станојевић Брзаковић, Драган Морар и Никола Мириловић.
Теме које су реализоване и о којима се активно дискутовало закључака два дана скупа су: Врсте насиља (физичко, социјално, психичко, сексуално и сајбер насиља); Облици насиља свих укључених актера у васпитно-образовном процесу; Поступање приликом насиља кроз призму правне регулативе и упознавање са релевантним законским оквирима; Решавање студије случаја кроз радионице, као и анализа закључака до којих се дошло; Узроци насиља (биолошка теорија, психолошке теорије – теорија учења и психодинамске, социјално-когнитивна теорија, социокултурни приступ...); Превентивне активности (континуирано стручно усавршавања, наставни садржај и ваннаставне активности, успостављање правила понашања, унутрашња и спољашња заштитна мрежа...); Дискусија и мерама интервенције кроз интерактивну радионицу и интеграцију стечених знања; Методологија научног истраживања насиља (дефинисање предмета, општих и специфичних циљева и хипотеза истраживања); Технике истраживања насиља (упитници, интервјуи и фокус групе), Радионица – креирање упитника за истраживање насиља у школи између свих актера укључених у васпитно-образовни рад); Групна дискусија – изазови у процесу креирања упитника, решавање дилема и недоумица; Обрада резултата истраживања и начини адекватно табеларно и графичко приказивање резултата; Примена резултата у пракси – начини за имплементацију добијених резултата и планирање активности за праћење његове имплементације, и Прављење оперативног плана за све структуре у васпитно-образовној установи.
Закључак симпозијума се намеће у изреци Махатме Гандија „Највећа снага којом располаже човечанство је ненасиље. Оно је снажније и од најмоћнијег разорног оружја“, јер не смемо да затварамо очи пред насиљем, већ да чувамо једни друге.
Након дводеневног трајања симпозијума можемо закључити да смо оспособљени да пепознамо потенцијално насиље у образовно-васпитној установи и да знамо да применимо превентивне активности како би насиље спречили.
Симпозијуму су присуствовали следећи запослени ОМШ „Невена Поповић“: Бранка Ивковић-Петронић Александра Стевановић, Милан Медошевић, Бојана Ђукић, Маријана Калинић, Александар Радовановић, Драган Станојевић, Драгана Стевановић, Миљан Мадић, Марина Башић, Бранислава Тријић, Бојана Вујашковић, Тијана Јовев, Катарина Фаркаш, Александар Бијић, Светлана Мандић, Сања Марић, Андријана Ђокић, Бранко Тријић Милош Зубац, Вук Драгичевић, Јелена Дејановић, Надежда Димитријевић, Александар Гајић, Јелена Лончар, Петар Швабић, Соња Дабић, Невена Манојловић, Данило Недељковић, Миња Марчетић, Мирко Јеремић, Анамарија Илић, Ђорђе Станковић, Вера Михок, Немања Дражић, Јована Стајић, Сенка Рајшић, Ивона Игрутиновић, Богдан Благојевић, Нина Косанић, Игор Стојановић, Марија Цвејић, Јован Цинцар Костић, Катарина Милосављевић, Ана Јовановић, Милош Аџић, Милош Спасић, Јасмина Потић, Милица Ђорђевић, Зорица Срдановић, Маја Миленковић и Славица Мијатовић.
 


Страна 2 од 130