Успешно реализовано стручно саветовање на тему: Примена различитих метода и савремен приступ у праћењу напредовања ученика у основном музичком образовању

среда, 13 јул 2022 14:58 администратор
Штампа
У периоду од 5. до 6. јула 2022. године, наставници и стручни сарадници Основне музичке школе „Невена Поповић“ присуствовали су стручном скупу – саветовању на тему: „Примена различитих метода и савремен приступ у праћењу напредовања ученика у основном музичком образовању“. Саветовање је организовала школа, а предавачи су били дугогодишњи наставници школе са дугогосишњим практичним радом и одличним педагошким резултатима у раду са ученицима, педагог и директор школе. Саветовање је одржано у Рибарској бањи, на Јастребац планини.
Приоритетна област стручног саветовања је била јачање компетенција за процењивање остварености образовно-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко насиље), а циљ скупа је развијање ученикових максималних потенцијала и компетенција кроз припрему за наставу инструмента, солфеђа и групног свирања и певања уз разноврсне методолошке поставке помоћу којих истовремено дејствује више наставних предмета у циљу функционалног и креативног образовно-васпитног процеса.
Теме скупа су биле интересантне и разноврсне, с акцентом на радионичарском раду, дискусији и размени искустава са примерима добре праксе. Првог дана обрађиване су, најпре, теме везане за оцењивање, па је тако педагог школе Соња Дабић предавала и дискутовала са присутнима на тему Критеријуми оцењивања, док је директор школе, др Бранка Ивковић-Петронић, акценат у свом излагању ставила на Формативно оцењивање. Након многобројних примера и донешених закључака, колегиница Бранислава Тријић, наставник теоријских предмета, је излагала једну веома интересантну тему са прегршт примера добре праксе, а то је: Од завршетка школовања до почетка рада у учионици. Након питања и одговора, заједничких разговора, први дан је веома успешно реализован.
Другог дана скупа наставници су се бавили уско стручним темама. Катарина Фаркаш, педагошки саветник и наставник клавира у нашиј школи, присутнима је излаагала тему: Имплементација основа теорије музике у инструменталној настави у првом циклусу основног музичког образовања. Драган Станојевић, педагошки саветник, наставник хармонике излагао је своје запажање на тему Третман музичке ортографије у литератури за хармонику посматрано кроз призму различитих европских школа, на коју се надовезао Милош Зубац, настаавник гитаре, излажући о Прсторедима леве и десне руке у гитарској литератури. Александра Стевановић, педагошки саветник, помоћник директора и наставник флауте, излагала је тему којом се већ дуго времена бави, како теоријски тако и практично - Групно музицирање – избор програма, рад на аранжману и прилагођавање деоница сходно разреду и могућностима сваког ученика, а скуп је затворила директорка школе, Бранка Ивковић-Петронић, доктор наука музичке теорије, педагошки саветник и наставник теоријских предмета на тему: Учимо солфеђо кроз игру, са освртом на поставку елементарних музичких појмова, поставку тонова у виолинском и бас кључу, изговор солмизацијом и абецедом кроз игру, употребу музичких квизова, анаграма, лавиринта и слично.
Стручни скуп, односно саветовање је протекло у веома лепој атмосфери, пуној интеракције међу учесницима, јер су, пре свега, теме које су обрађиване из праксе, што нам већ по том податку имплицира да су корисне и неопходне за подизање квалитета наставе у музичким школама, а стручност и искуство предавача допринело је транспарентном раду и квалитетној анализи и дискусији међу учесницима. И оно што је веома важно је да су методе рада лако применљиве и проверљиве у пракси.
Стручном скупу – саветовању присуствовали су наставници и стручни сарадници ОМШ „Невена Поповић“, и то: наставници клавира и упоредног клавира: Андријана Ђокић, Нина Косанић, Маја Вучковић, Катарина Фаркаш, Милан Медошевић, Бојана Вујашковић, Вера Михок, Марина Башић, Ана Стругар, Јована Стајић, Стефан Антонијевић; корепетитори – Милош Спасић и Милош Аџић; наставници флауте: Миња Марчетић, Тијана Јовев и ЕМилија Гавриловић; наставници хармонике – Сузана Вуковић Пејић, Драган Станојевић, Александар Бијић, Марко Кончаревић; наставници виолине: Светлана Мандић, МАрија Цвејић, Надежда Димитријевић, Катарина Станисављевић, Данило Недељковић, Јован Цинцар Костић, наставник виолончела – Анамарија Илић, наставници гитаре: Милош Зубац, Невена Манојловић, Боган Благојевић, Бранко Тријић, Ђорђе Станковић, Вук Драгичевић и Нина Ђурђевић; наставнице српског традиционалног певања: Катарина Милосављевић, Исидора Арсић и Ана Јовановић; наставници теоријских предмета – Бојана Ђукић, Бранислава Тријић, Јелена Лончар, Сенка Рајшић, Магдалена Бошковић, Александар Гајић, Александра Радовановић, Петар Швабић и Игор Стојановић; нототакар – Мирко Јеремић, педагог Соња Дабић, секретар Јасмина Потић, помоћник директора Александра Стевановић и директор Бранка Ивковић-Петронић.