\ Учити, учити и само учити.... „(Не)видљиво васпитање-углед, атмосфера и идентитет школе/дома у функцији васпитања ученика“

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Учити, учити и само учити.... „(Не)видљиво васпитање-углед, атмосфера и идентитет школе/дома у функцији васпитања ученика“

У суботу и недељу, 21. и 22. септембра 2019. године, у свечаној сали ОМШ „Невена Поповић“ реализован је програм обуке наставника и стручних сарадника на тему: „(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика“. Аутори и реализатори су наши дугогодишњи сарадници Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР из Шапца: Катарина Јовановић, дипломирани психолог и породични саветник, и  мр Божидар Топаловић, педагог.Обука је трајала 2 дана, односно 16 сати (К4, П3, каталошки број 12).
Општи циљ обуке је планско јачање васпитне улоге школе кроз оснаживање капацитета наставника за изградњу и одржавање угледа, добре атмосфере, препознатљивог идентитета и осећања припадности школи и стварање подстицајног амбијента за развој целокупне личности учесника. 
Теме које смо за ова два дана обрађивали су разноврсне: Углед, како га стећи и одржати; Нивои утицаја и нивои промене; Међуљудски односи као главни контекст васпитног процеса - атмосфера у школи; Идентитет: циљеви, мисија, визија и припадање; Без цензуре! - Деца, ураган у школским клупама; Идентитет одељења и вештине успешне интеграције; Тимски рад: целина је више од збира делова; Етос одељења – питања која треба поставити; Поглед у будућност - етос у развојном плану одељења.
Да је семинар успешно реализован говоре нам коментари наставника, а оно што смо усвојили верујем да ћемо ускоро имати прилике и да применимо. Велико хвала нашим дугогодишњим сарадницима на изузетној радној атмосфери и увек интересантним темама и задацима.
Програму обуке су присуствовали: Бранка Ивковић Петронић, Александра Стевановић, Милан Медошевић, Бојана Ђукић, Саша Петрић, Александар Радовановић, Драган Станојевић, Драгана Стевановић, Миљан Мадић, Сања Стевановић, Бранислава Тријић, Бранко Тријић, Тијана Јовев, Катарина Фаркаш, Александар Бијић, Светлана Мандић, Емилија Гавриловић, Надежда Димитријевић, Александар Гајић, Сенка Рјшић, Данило Недељковић, Мирко Јеремић, Анамарија Илић, Богдан Благојевић, Вера Михок, Соња Дабић, Немања Дражић, Јована Стајић, Нина Косанић, Јован Цинцар-Костић.