\ Гроцка

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Резултати пријемног испита за упис у први разред:

1. Гроцка

2. Винча

3. Умчари

4. Врчин

Гроцка

Распоред часова

Александар Радовановић, солфеђо и теорија музике

Ана Јовановић Српско традиционално певање

Анамарија Илић, виолончело

Андријана Ђокић, клавир

Богдан Благојевић, гитара

Бојана Ђукић, солфеђо и хор

Драган Станојевић, хармоника

Драгана Стевановић, хармоника

Јован Цинцар Костић, виолина

Јована Стајић, упоредни клавир

Маријана Калинић, клавир

Милош Зубац, гитара

Миња Марчетић, флаута

Мирко Јеремић, солфеђо и теорија музике

Нина Косанић, клавир

Петар Швабић, припремни разред и камерна музика

Светлана Мандић, виолина

Сенка Рајшић, солфеђо

Списак ученика

Александар Радовановић, солфеђо и теорија музике

Ана Јовановић, српско традиционално певање

Анамарија Илић, виолончело

Андријана Ђокић, клавир

Богдан Благојевић, гитара

Бојана Ђукић, солфеђо и хор

Драган Станојевић, хармоника

Драгана Стевановић, хармоника

Јован Цинцар Костић, виолина

Јована Стајић, упоредни клавир

Маријана Калинић, клавир

Милош Зубац, гитара

Милош Спасић, корепетиција

Миња Марчетић, флаута

Мирко Јеремић, солфеђо и теорија музике

Нина Косанић, клавир

Петар Швабић, камерна музика и припремни разред

Светлана Мандић, виолина

Сенка Рајшић, солфеђо