\ Фото галерија

header

Успешно одржан концерт ученика клавира из класе проф. Маријане Калинић у Гроцкој

У среду, 28. новембра 2018. године, сали матичне школе у Гроцкој, одржан је концерт ученика клавира из класе проф. Маријане Калинић. Расположење и атмосфера на концерту одисали су позитивном атмосфером и добром енергијом на велико задовољство наставнице Маријане. Наступили су сви ученици – од најмлађих првачића до оних најстаријих.... у добром расположењу Свако је на свој начин, свакако веома успешно, интерпретирао дела од дечје, народне, популарне класике до класичне музике.
Наступили су: Андреа Бјелобаба, Исидора Петровић, Растко Ивковић, Марија Томић, Илија Ивковић, Михајло Лукић, Илија Пирић, Вук Митровић, Ленка Јарић, Дуња Јарић, Бојан Милошевић, Давид Тобџић, Аница Митровић, Маргита Будимлија и Мила Јанић.
 

Успешно одржана радионица “Летећа Ана” у нашој школи

У четвртак 15. новембра 2018. године, ученицима матичне школе је приказан документарни филм „Летећа Ана“, који је касније анализиран кроз радионицу. Документарац „Летећа Ана“ приказује како Ана живи са својим тиковима, јер болује од Туретовог синдрома. Тиковима које, како се на крају испоставља, не жели да изгуби..
Циљ приказивања и анализе филма је развијање емпатије за вршњаке, људе који су другачији од нас и имају посебне потребе, прихватање различитости. Такође, циљ је и разумевање важности личног ангажовања у процесу инклузије у властитој школи.
Ученици су били веома заинтересовани приликом гледања филма као и приликом анализе истог. Након урађене евалуације, изјаснили су се да им је ова активност била значајна и да је циљ радионице постигнут.
Радионицу је водила педагог школе Соња Дабић.
 

Успешно реализована радионица „Како дроги рећи НЕ“

Током новембра месеца 2018. године, педагог школе Соња Дабић реализовала је са ученицима интерактивно предавање о наркоманији „Како дроги рећи НЕ“.
Циљ предавања је био да ученици науче да како да препознају особу која користи психоактивне супстанце. Такође, циљ је био да науче како се понашати у ситуацијама када се нађу у душтву корисника наркотика, као и како да реагују када им се нуде такве супстанце.
Након евалуације предавања, утврђено је да су ученици веома добро овладали знањем из ове области, али и да су имали већ постојеће знање из исте.
 

Успешно реализована радионица „Гјумри“ у нашој школи

Током новембра месеца, ученицима матичне школе приказан је документарни филм “Гјумри“, који је након пројекције анализиран кроз радионицу.
Документарни филм „Гјумри“ говори о граду Гјумри у Јерменији који је загађен смећем. У њему постоји дечији клуб у ком деца имају могућност да се боре за очување животне средине тако што ће снимити филм о еколошким проблемима у свом месту. Након емитовања филма очекују да ће публика која буде видела овај филм подржати становнике града Гјумри у решавању ових проблема.
Циљ приказивања и анализе филма је подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице, као и развијање свести о потреби заштите човекове околине и борбе против загађивања.
Ученици су показали велико интересовање за ову врсту радионице. Остварена је веома добра интеракција са ученицима. Након евалуације утврђено је да је радионица била успешна и да је циљ радионице остварен.
Радионицу је водила педагог школе Соња Дабић.
 

Успешно реализована радионица у нашој школи о насиљу и његовим врстама

Током новембра месеца, педагог школе Соња Дабић реализовала је са ученицима радионицу под називом „Врсте насиља“.
Циљ радионице је био упознавање деце са врстама насилног понашања. Говорило се о физичком, вербалном, социјалном, психолошком и електронском насиљу.
Ученици су показали изузетно интересовање за рад и дискусију. Циљ радионице је остварен и ученици су стекли знање на часу, што је утврђено евалуацијом радионице.
 

Успешно реализована радионица „Толибу дибу даучју“ у нашој школи

Током новембра месеца 2018. године, са ученицима је реализована радионица са циљем да ученици стекну јаснију слику о деловању и моћи електронских медија, брзини и обиму којим се информације шире. У уводном делу радионице вршена је пројекција филма „Толибу дибу даучју“, а потом је вршена анализа филма кроз интеракцију.
Такође, циљ радионице је развијање критичности према информацијама до којих ученици долазе у електронским медијима и свакодневној комуникацији, и развијање осећаја одговорности приликом њиховог ширења.
Још неки од циљева су били развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања као и унапређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко различитих медија.
Након евалуације утврђено је да је радионица била успешна, ученици су веома лепо сарађивали и показали изузетан ниво критичког мишљења.  Циљ радионице остварен.
Радионицу је водила педагог школе Соња Дабић.
 


Страна 1 од 105