\ Примена музичке и орске фолклорне традиције динарских Срба у настави музичке културе

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Примена музичке и орске фолклорне традиције динарских Срба у настави музичке културе

На Факултету музичке уметности у Београду, у оквиру изборног конкурса нa МАС-у Методика наставе етномузикологије, дана 12. новембра 2019. године учествовала је са својим излагањем наша колегиница Драгана Стевановић, наставник хармонике и магистар опште музичке педагогије. Студентима музичке педагогије и музикологије говорила је о сопственом вишегодишњем педагошком искуству, о могућностима примене фолклорних облика у настави у основној музичкој школи, као и о својим резултатима на том пољу.
Студенти су могли да се упознају сa методском обрадом фолклорне песме, песме уз игру и народним музичким инструментима. У презентацији свог магистарског рада Примена музичке и орске фолклорне традиције динарских Срба у настави музичке културе, Драгана Стевановић је кроз одређене фолклорне облике представила могућност њихове примене у настави и указала на њихов значај за музички и психофизички развој ученика у периоду одрастања. Предавање је протекло у креативној атмосфери и на обострано задовољство, а резултирало је великим пробуђеним интересовањем студената за педагошки рад и неговање српских традиционалних вредности.