\ Основна музичка школа "Невена Поповић"

Музика као лек

muzika medicina

Пријатељи школе

tarisio2

Треба да се зна

treba da se zna

header

Резултати пријемног испита за упис у први разред:

1. Гроцка

2. Винча

3. Умчари

4. Врчин

Обавештење о организацији рада

Ел. пошта Штампа ПДФ
Обавештење о организацији рада погледајте на ОВОМ линку.
 

Одлукa Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа

Ел. пошта Штампа ПДФ
Одлуку Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа погледајте на ОВОМ линку.
   

Симпозијум: „Превенција насиља – Пут ка школи без насиља“

Ел. пошта Штампа ПДФ
У петак и суботу, 2. и 3. јула 2021. године, у великој скупштинској сали Градске општине Гроцка, реализован је дводневни стручни скуп – симпозијум на тему „Превенција насиља – Пут ка школи без насиља“ у организацији Земунске гимназије. Саветовању је присуствовало 52 запослена ОМШ „Невена Поповић“.
Циљеви и исходи симпозијума су: подизање свести о важности проблема насиља у школи, развијање међусобног уважавања и побољшања комуникацијских вештина, као и едукација о мерама превенције и интервенције. Такође, побољшање истраживачких компетенција, оспособљавање полазника за самостални истраживачки рад, информисање полазника о могућим начинима имплементације резултата и обучавање о начинима израде Акционог плана рада.
Приоритетна област стручног усавршавања – симпозијума је јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања.
Реализатори симпозијума су професори, сарадници и директори Земунске гимназије и Друге економске школе: Милош Бјелановић, Дејан Недић, Валентина Вукмировић Стефановић, Јованка Станојевић Брзаковић, Драган Морар и Никола Мириловић.
Теме које су реализоване и о којима се активно дискутовало закључака два дана скупа су: Врсте насиља (физичко, социјално, психичко, сексуално и сајбер насиља); Облици насиља свих укључених актера у васпитно-образовном процесу; Поступање приликом насиља кроз призму правне регулативе и упознавање са релевантним законским оквирима; Решавање студије случаја кроз радионице, као и анализа закључака до којих се дошло; Узроци насиља (биолошка теорија, психолошке теорије – теорија учења и психодинамске, социјално-когнитивна теорија, социокултурни приступ...); Превентивне активности (континуирано стручно усавршавања, наставни садржај и ваннаставне активности, успостављање правила понашања, унутрашња и спољашња заштитна мрежа...); Дискусија и мерама интервенције кроз интерактивну радионицу и интеграцију стечених знања; Методологија научног истраживања насиља (дефинисање предмета, општих и специфичних циљева и хипотеза истраживања); Технике истраживања насиља (упитници, интервјуи и фокус групе), Радионица – креирање упитника за истраживање насиља у школи између свих актера укључених у васпитно-образовни рад); Групна дискусија – изазови у процесу креирања упитника, решавање дилема и недоумица; Обрада резултата истраживања и начини адекватно табеларно и графичко приказивање резултата; Примена резултата у пракси – начини за имплементацију добијених резултата и планирање активности за праћење његове имплементације, и Прављење оперативног плана за све структуре у васпитно-образовној установи.
Закључак симпозијума се намеће у изреци Махатме Гандија „Највећа снага којом располаже човечанство је ненасиље. Оно је снажније и од најмоћнијег разорног оружја“, јер не смемо да затварамо очи пред насиљем, већ да чувамо једни друге.
Након дводеневног трајања симпозијума можемо закључити да смо оспособљени да пепознамо потенцијално насиље у образовно-васпитној установи и да знамо да применимо превентивне активности како би насиље спречили.
Симпозијуму су присуствовали следећи запослени ОМШ „Невена Поповић“: Бранка Ивковић-Петронић Александра Стевановић, Милан Медошевић, Бојана Ђукић, Маријана Калинић, Александар Радовановић, Драган Станојевић, Драгана Стевановић, Миљан Мадић, Марина Башић, Бранислава Тријић, Бојана Вујашковић, Тијана Јовев, Катарина Фаркаш, Александар Бијић, Светлана Мандић, Сања Марић, Андријана Ђокић, Бранко Тријић Милош Зубац, Вук Драгичевић, Јелена Дејановић, Надежда Димитријевић, Александар Гајић, Јелена Лончар, Петар Швабић, Соња Дабић, Невена Манојловић, Данило Недељковић, Миња Марчетић, Мирко Јеремић, Анамарија Илић, Ђорђе Станковић, Вера Михок, Немања Дражић, Јована Стајић, Сенка Рајшић, Ивона Игрутиновић, Богдан Благојевић, Нина Косанић, Игор Стојановић, Марија Цвејић, Јован Цинцар Костић, Катарина Милосављевић, Ана Јовановић, Милош Аџић, Милош Спасић, Јасмина Потић, Милица Ђорђевић, Зорица Срдановић, Маја Миленковић и Славица Мијатовић.
 

Саветовање: „Актуелности у раду школе у односу на реформу образовања и васпитања и епидемиолошку ситуацију“

Ел. пошта Штампа ПДФ
У уторак и среду, 29. и 30. јуна 2021. године, у образовно-културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу, у организацији ОМШ „Невена Поповић“ успешно је реализовано саветовање на тему „Актуелности у раду пколе у односу на реформу образовања и васпитања и епидемиолошку ситуацију“. Саветовању је присуствовало 120 запослених из 3 школе са територије општине Гроцка: ОШ „Алекса Шантић“, ОШ „Милоје Васић“ и ОМП „Невена Поповић“.
Циљ саветовања је оснаживање полазника у области планирања, реализације и праћења и вредновања наставе оријентисане на исходе и ваннаставне активности, док је приоритетна област саветовања унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизања нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/област).
Саветовање су отворили директори школа: Радивоје Миљић (директор ОШ „Алекса Шантић“), Небојша Трифић (директор ОШ „Милоје Васић“), мр Бранка Ивковић-Петронић (директор ОМШ „Невена Поповић“) и др Славица Јашић (МПНТР).
Теме дводеневног саветовања које су полазници имали прилике да чују, као и да учествују у дискусији су:
1. „Пружање стручне подршке Школи и наставницима у вођењу педагошке документације и евиденције“, предавач: Драган Филиповић, руководилац Школске управе Београд, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
2. „Реформа образовања и васпитања кроз новине у програмима наставе и учења – теорија и пракса“, предавач: др Славица Јашић, начелник сектора за предшколско и основно образовање и васпитање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
3. „Ученичке задруге, предузетништово и центри изврсности“, предавач: Сања Дулаћ, руководилац групе за предузетничко и финансијско образовање у области основног образовања и васпитања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
4. „Правилно коришћење и употреба заштитних средстава у време епидемије корона вируса“, предавач: др Саша Чапрић, начелник службе за здравствену заштиту одраслих Дома здравља „Стари град“, Београд
5. „Јачање улоге Школе у поступку јавне набавке“, предавач: проф. др Марко Шпилер, директор центра за менаџмент набавки;
6. „Могући начини унапређивања програма превенције дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања кроз примену: стратешких докумената, развој компетенција запослених и кроз људске и финансијске ресурсе у Школи“, предавач: мр Бранка Ивковић-Петронић, директор ОМШ „Невена Поповић“ и педагошки саветник, сарадник у ЗУОВ-у и ЗВКОВ-у
7. „Оцењивање ученика у основном образовању и васпитању; Формативни приступ у праћењу ученика и оцењивању“, предавач: Драган Филиповић, руководилац Школске управе Београд, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
Учесници саветовања су имали прилику да учествују у панел дискусији са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, директорима школа у вези са актуелним темама везаним за предстојеће активности Школа, као вид припрема за предстојећу школску 2021/22. годину.
Одлична активност запослених, коментари, питања и учешће у дискусији иде у прилог доброј организацији саветовања и представља подстрек за будуће организовања оваквих скупова са циљем оснаживања запослених у Школи.
Запослени из ОМШ „Невена Поповић“, који су присуствовали саветовању су: Бранка Ивковић-Петронић, Александра Стевановић, Соња Дабић, Јасмина Потић, Светлана Момчиловић, Андријана Ђокић, Светлана Мандић, Нина Косанић, Миња Марчетић, Анамарија Илић, Александар Гајић, Петар Швабић, Александар Радовановић, Александар Бијић, Милош Зубац, Данило Недељковић, Богдан Благојевић, Јован Цинцар Костић, Драган Станојевић, Бранислава Тријић, Милан Медошевић, Марија Цвејић, Игор Стојановић, Јована Стајић, Катарина Фаркаш, Вера Михок, Јелена Лончар, Катарина Милосављевић, Тијана Јовев, Марина Башић и Јелена Дејановић.
 

Пријем Ученика генерације и вуковаца у Градској општини Гроцка

Ел. пошта Штампа ПДФ
У среду, 30. јуна 2021. године, у свечаној сали Скупштине општине Гроцка организован је пријем ђака генерације и вуковаца са територије општине. Велика је част и задовољство наградити најбоље ученике књигама нашег нобеловца Иве Андрића, док су за ђаке генерације обезбеђени и таблет уређаји, а ђак генерације средње школе награђен је лап-топ уређајем. Ученицима су награде заједно уручили председник општине, Драган Пантелић, заменик председника општине, Дејан Влашковић, народна посланица Оливера Огњановић и члан општинског Већа задужен за просвету, Александар Рајковић.
Ђак генерације ОМШ „Невена Поповић“за школску 2020/21. годину је Растко Ивковић – ученик клавира у класи Маријане Калинић, док су носиоци Вукове дипломе: Растко Ивковић (класа Маријана Калинић), Нина Наумовић (класа Катарина Фаркаш), Славко Владисављевић, Емилија Грујић и Анастасија Јелић (класа Ђорђе Станковић), Павле Митровић (класа Драгане Стевановић), Анђела Поповић (класа Данило Недељковић), Тијана Мрачић (класа Тијане Јовев), Маријана Златевски (класа Невена Манојловић), Анастасија Лукић (класа Јелена Дејановић) и Лука Савковић (класа Драгана Станојевића).
Драги наши ученици, желимо вам много среће и успеха у даљем школовању, одличне резултате на пријемним испитима и тестирањима, и упис у жељене школе!
Више о пријему ученика свих школа са територије општине Гроцка, као и фотографије са пријема, можете погледати на ОВОМ линку.
 

Концерт ученика ОМШ „Невена Поповић“ на уручивању награда града Београда ученицима генерације основних и средњих школа

Ел. пошта Штампа ПДФ
На Видовдан, 28. јуна 2021. године, у Комбанк дворани одржан је свечани пријем и уручивање награда градоначелника Београда проф. др Зорана Радојичића и градског секретара за образовање и дечју заштиту Славка Гака ђацима генерације београдских основних и средњих школа. Награде, таблет и лаптоп рачунаре и монографије добило је 198 ученика генерације основних школа и 87 ученика средњих школа, укупно њих 285.
Градоначелник Радојичић је приликом свог ображања пуној сали Комбанк дворани истакао да овакви догађаји представљају најпријатније тренутке за њега и да му је задовољство да поздрави најбоље ђаке генерације у Београду.
– Протекла година је због пандемије корона вируса била веома тешка за све нас и зато желим да се захвалим директорима, деци, родитељима и свима другима који су дали свој допринос да школе не буду место значајног заражавања и преношења вируса. То је наш највећи успех који је омогућио да се изборимо са вирусом и очувамо наше здравље. Са друге стране, добра организација наставе показала је да и у тим околностима сви заједно можемо да постигнемо добре резултате а да образовање трпи што мање могуће. Верујем да ће и наредни период бити пун изазова, али исто тако верујем и да ће комбинација класичног и дигиталног образовања дати младим људима могућност да даље напредују – казао је Радојичић.
Он је истакао да је образовање важно пре свега зато што човек мора стално да се усавршава.
– Знање се стално мора унапређивати, а са позиције наставника, морам рећи да је најважније да у мору информација којима смо данас изложени, умемо да одвојимо битно од небитног. Желим вам да сваке године будете бољи од претходне јер само на тај начин ћете још више напредовати у животу. Родитељима такође желим да честитам зато што су својој деци усадили деци чињеницу да образовање треба ценити, а наставном особљу честитам јер су и у неповољним условима успели да дају свој максимум. Град Београд ће наставити да улаже у образовање, ове године имали смо један од највећих буџета за образовање и наставићемо да обнављамо и опремамо школе, градићемо нове и правити још боље резултате у систему образовања – казао је Радојичић.
Секретар за образовање и дечју заштиту Славко Гак истакао је да су овакви дани круна рада Секретаријата за образовање и дечју заштиту.
– Ако смо као Град Београд макар мало допринели успесима ових младих људи, ја сам презадовољан. На нама је да им стварамо што боље услове за учење и рад, на њима је да дају све од себе и наставе даље да се развијају и ван школа. Још једном им честитам на свему до сада постигнутом – поручио је Гак.
Он је додао да је Град Београд у претходних пет година уложио око 600 милиона динара за опремање београдских школа.
– Наставићемо да радимо свој посао и наставићемо да будемо поносни на све успехе београдаких ђака – рекао је Гак.
Ђаци генерације основних школа добили су таблет рачунар и монографију „Свети Сава споменица”, док су средњошколцима уручени ла-птоп рачунари и монографија „Србија - градови, општине, насеља”. Град је за награде укупно издвојио 13,3 милиона динара.
 

Наступ наставника школе на Видовданској свечаности у Умчарима

Ел. пошта Штампа ПДФ
На Видовдан, 28. јуна 2021. године, у ОШ „Мића Стојковић" у Умчарима, одржана је свечаност за ученике 8. разреда. Свечаност су подржали наставници музичке школе "Невена Поповић" у извођењу нумера: "Видовдан", "Свилен конац", "Ој, Косово, Косово" и "Марш на Дрину".
Учествовали су наставници: Немања Дражић-хармоника, Милан Медошевић-клавир, Невена Манојловић-гитара, Надежда Димитријевић-виолина и Јелена Дејановић-српско традиционално певање. Атмосфера је била свечана, ведра и распевана.
 

Наступ наших ученица клавира на свечаној додели диплома матурантима у Спортској гимназији

Ел. пошта Штампа ПДФ
Спортска гимназија је и ове, као и сваке године, својим матурантима организовала свечану доделу Вукових диплома, затим посебно признање „Спортиста генерације“ и велики број Похвала за постигнуте изузетне резулате у школском спорту. Тим поводом је у сали Спортске гимназије 18. јун 2021. године одржана пригодна свечаност у виду концерта на којој су присуствовали сви ученици матуранти, њихови родитељи, одељењске старешине и директорка школе Иванка Ковачевић.
Директорка је сваком Вуковом дипломцу, затим ученици генерације Марини Бранковић, као и Спортисти генерације Луки Милојевићу доделила признање и поклон у виду књиге. Директорка је овим поводом наградила и оне ученике који су се у овој школској години истакли активним учешћем у школском спорту доделивши им посебне Похвале.
Лепоти и свечаности овог догађаја допринели су учесници музичког дела програма. Програм је отворила ученица спортске гимназије Ирина Бубања 2/6 певајући песму „Црвен цвете“, а затим су наступили уважени гости школе – сестре Драгана и Јована Ђорђевић (клавир) у класи наставнице Катарине Фаркаш, из основне музичке школе „Невена Поповић“, које су за ову прилику извеле две етиде (Хелерову етиду и етиду Рихарда Дубра), затим Игор Баста (гитара) и Марија Пајић (клавир) ученици средње музичке школе „Јосип Славенски“. Игор Баста извео је Карневал у Венецији шпанског композитора Франциска Тареге док је Марија одсвиравши Етиду Сергеја Рахмањинова бравурозно завршила овај догађај.
 


Страна 1 од 128